Menighedsråd

Menighedsrådsmøder er offentlige. Alle interesserede er velkomne.

Formand

Bente Brodersen
bentebrodersen@me.com

Næstformand/Kontaktperson

Inger Petersen
ipaabakken@gmail.com

Kirkeværge

Per Gruelund Sørensen
info@gruelund-furniture.dk

Kasserer

Hans Oskar Lorentzen, tlf. 40 17 37 22
Åbakken 16, 6534 Agerskov
hlaabakken@gmail.com

Menigt Medlem

Connie Wittenkamp
wittenkamp@c.dk

Menigt Medlem

Wolfgang Eggert
wolfgang@wolfgang-eggert.dk

Sekretær/Sognepræst

Caspar Gregers Jensen
21 14 31 05
cgj@km.dk