Konstituerende menighedsrådsmøde 17/11-2017

Tilstede: Hans O. Lorentzen, Wolfgang Eggert, Bente Brodersen, Inger Petersen, Jens Erik Sommerlund (medarb.repr.) Caspar, Konstitueret provst Domprovst Jens Thorkild Bak, Inge-Lise
Tobiesen (ref.)


Provsten fik forelagt situationen med 4 menighedsrådsmedlemmer i stedet for 6. hvorefter man gik i
gang med konstitueringen.


1) Konstituering
Til formand valgtes: Bente Brodersen(3-1)

Næstformand: Inge Petersen (2-2 + lodtrækning)
Kirkeværge: Wolfgang Eggert

Kontaktperson: Inge Petersen

Kasserer: Hans Lorentzen

Sekretær: Caspar Gregers Jensen

Bygningssagkyndig: Søren Sørensen

2) Menighedsløftet
Alle afleverede underskrevet menighedsløfte til formanden.


3) Valg til udvalg og enkelte poster:
Underskrifts berettigede: Bente Brodersen og Inger Petersen

Redaktionsudvalg: Sammensættes senere

Valgbestyrelse: Formand Inger Petersen, Bente Brodersen
Kirkegårdsudvalg: Alle
Præstegårdsudvalg: Hans Lorentzen og Wolfgang Eggert
RAMS: Caspar Gregers Jensen


4) Medarbejderrepræsentant:

Jens Erik Sommerlund

5) Efter konstituering:
Datoer for Menighedsrådsmøder indtil sommerferien 2017:
13. dec. 12. jan. 16. feb. 7. marts 25. april 16. maj 8. juni


ILT (ref.)