Menighedsrådsmøde 9. juni kl. 19

Tilstede: Inge-Lise, Lars, Caspar, Knud, Hans, Inger, Karin, Trine (under pt. 4)

Fraværende: Jens Erik

1) Indledning v/ Karin, som tager brød med

2) Dagsorden godkendt

3) Godkendelse og underskrift af referat fra MR-møde d. 3. maj. 2016.

Orientering og evt. beslutning

4)Kasserer:
Budget 2017 : Godkendt
Budget afleveret
Årsbudget 2017 er blevet afleveret til provstiet
Budgettet er blevet påført tidsstemplet: 09-06-2016 19:14
Trine holder ferie fra 1.7.16

5) Formanden:
Indkommen post:
Inge-Lise gennemgik post.
Bygninger skal regelmæssig energimærkes efter 7-10 år.
Kursus den 21.6 vedr. kandidater til menighedsråd i Ribe Fritidscenter: Inge-Lise , Inger og Hans deltager
Stehende Heilige

6) Kirkeværge:

7) Kontaktperson:
Information om personalet på kirkegården

8) Sognehuset:
Lydanlæg: Knud tjekker
Valgmenighed: Forespørgsel om leje af sognehuset til konfirmandforberedelse og pris herfor.
Forespørgsel fra Pensionistforeningen om leje af sognehuset nogle torsdage okt-marts Inge-Lise informerer Rita om, at pensionisterne kan leje den til den alm. pris.
Forespørgsel om lån af Kirken til koncert i december 2016.

9) Medarbejderrepr.:
Salmebogsreol: Jens Erik køber den.

10) Præsten:
Fælles sogneaftner – intet nyt

Kaffe 15 min

11) Aktivitetsgrp.:
Orientering fra planlægningsmødet.
Informationsmøde vedr. Menighedsrådsvalg den 13. september. Kl. 19.30

12) Kalender:

Gennemgang af kalender

By Night : 11.8.2016

Medarbejderudflugt: Karin og Inger arrangere

15) Næste Menighedsrådsmøde: 4.august m. kirkesyn.

16) Eventuelt: