Referat af konstituerende møde i Agerskov Menighedsråd d. 07.03.17

Til stede: Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Hans Oscar Lorentsen, Per Gruelund Sørensen, Jens Erik Sommerlund, Inger Pedersen, Connie Wittencamp, Caspar Gregers Jensen (ref.)
1) Konstituering. Formand: Bente Brodersen, Næstformand: Inger Pedersen; Kontaktperson: Inger pedersen, Kirkeværge: Wolfgang Eggert,
2) Afgivelse af menighedsløfte for nyvalgte medlemmer.
3) Valg til udvalg og enkelte poster.
CW træder ind i redaktionsudvalget, PGS hjælper WE med det tekniske i forbindelsen med ansøgninger om midler