Referat fra Agerskov Menighedsråd 12/9-2017

Til stede     : Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Jens Erik Sommerlund, Hans Oscar Lorentsen, Inger Pedersen, Connie Wittencamp, Caspar Gregers Jensen (ref.)

Fraværende: Per Gruelund Sørensen.

Indledning:

1)      Indledning ved Inger, som tager brød med til kaffen.

2)      Godkendelse af dagsorden og tidligere referat.

Orientering og evt. beslutning.

3)      Formanden:

Klaver til Sognehuset – evt. leje til ½ år. - Vi har fået tilbud på at leje et for ca. 1.500 kr. Rikke har fundet et til ca. 15.000 DKR. Vi kan også bruge de penge vi får ind på Kim Sjøgreen koncerten på klaver - Vi lejer et midlertidigt. Og søger 5% midler til et ordentligt elklaver.

Opbevaring af brugte konfirmationskjoler + tilbehør – annoncering på FB? Bente og Connie har hver modtaget en kjole - WE undersøger muligheden for skab i Konfirmandstuen i præstegården. Vi sætter det på FB og i næste kirkeblad.

Buskørsel til Reformationsdagene i Ribe – hvilken dag? - Vi opfordrer til fælleskørsel

Billetsalg til Kim Sjøgren koncert – kort orientering om dette. BB har solgt ca. 10. Der sælges biletter ved Spar 22/9 10-12.

Anlæg i Sognehuset – er det kommet i orden? Filteret er renset og kablet skiftet.

4)      Kirkeværge:

DEr skal laves bygningssyn WE og CGJ aftaler tidspunkt.

Status på igangværende arbejde: Belægning på kirkegård er begyndt.

WE har været efter maleren mht. Dør på kapel.

Vi skal regne med at der kommer omkostninger på lydanlæg i kirken

Der skal skiftes ruder i Sognehuset der er 15 der er punkteret. WE har fået et tilbud på 6.000  for ruder, han skal nok skifte ruderne.

WE og HOL har malet vinduer på sognehuset.

5)      Kontaktperson:

IP og BB har været til seminar om lønforhandling.

6)      Kasserer:

Trine kommer til mødet 7/11 for at gennemgå regnskab.

HOL er blevet medlem af provstiudvalget.

7)      Medarbejderrepræsentant:

Der klippes hæk. Rita har ferie i næste uge, og så er ferien afviklet for i år.

Gransæsonen starter midt i oktober.

8)      Kaffepause

9)      Præsten:

Konfirmanderne startede i fredags. Der er 11 på holdet.

10)   Redaktionsudvalg:

Intet nyt.

11)   Aktivitetsgruppen:

Intet nyt. Møde d. 21/10.

12)   Kalender: Kalender gennemgået.

13)   Næste Menighedsrådsmøde:

Dato flyttes i november fra 21/11 til 7/11 - Ikke alle kan, men Trine skal gennemgå regnskab den dato.

14)    Eventuelt: