Referat fra menighedsrådsmøde 15. august 2017

Til stede        :Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Connie Wittencamp, Per Gruelund Sørensen, Hans Oscar, Inger Pedersen, Caspar Gregers JEnsen (ref.)

Indledning:

1)      Indledning ved Bente der tager brød med til kaffen.

2)      Godkendelse af dagsorden og tidligere referat.

Orientering og evt. beslutning.

3)      Formanden:

Indkommen post.

Salmebog ”lillesøsteren”? Evt. til koret, CGJ spørger Rikke om det er noget.

Nye målsætninger – hvem gør hvad? Bente har skrevet en målsætning, som med få sproglige rettelser, MHR fuldt ud kan acceptere.

Ortodokse kirke – spurgt om leje af kirken – er det okay? MHR ser ikke noget problem med at udlåne kirken. HOL checker med Trine mht. Priser (evt. Sammenlign med Skærbæk).

Fyraftens gudstjeneste/evt. Salmesangsaften. Muligheder for gudstjeneste sen eftermiddag tidlig aften. MHR spørger sig for om der er nogen interesserede evt. 6 gange om året.

Nye stole – hvilke vælger vi? Og hvor mange? Vi vil gerne gerne tage imod tilbuddet på den billigere stol (150 stk, 154.000 DKR) Og vil på sigt også gerne en vogn til at flytte stolene med.

Kirkekoncert m. Kim Sjøgren d. 04.10.17: Reklamer i Ugeavis/kirkeblad – Digital tavle ved Spar.  - CGJ bestiller 300 billetter. CW sørger for PR.

Provstivalg d. 23.08.17 i Sognehuset. - BB checker med Trine, og giver besked till Rita.  

”Brugte” konfirmationskjoler (Mail fra Rikke Kjær Ibsen). - Vi siger ja, og sætter et skab i konfirmandstuen i præstegården.

Kodaafgift? – Fremviseren i Sognehuset. - CGJ taler med Rita/JES om projektor.

Julekoncert D. 04.12.17 ved Handelstandsforeningen. - Vi er positive, men skal lige have dato på plads.

Bestikkasser til Sognehuset – Rita har spurgt. - Det er OK.

Specialformede ørepropper grundet hyletone – forespørgsel fra Rikke (Hørecenter 2000-2500kr?). - MHR betaler.

Tirsdagscafé – økonomi. CGJ køber Clipsmikrofon.

4)      Kirkeværge:

Status på igangværende arbejde.

-Udluftning skulle gerne komme i gang 15/8-2017

-Stenlægning kommer på plads snarest.

5)      Kontaktperson:

Ang. Sygemeldinger. IP orienterer om sygemeldinger.

6)      Kasserer:

Kvartalsrapport v/Hans. - HOL orienterer. Alt er grundlæggende godt.

7)      Medarbejderrepræsentant:

Orientering - Fraværende

8)      Kaffepause

9)      Præsten:

Orientering. - CGJ orienterer

10)   Redaktionsudvalg:

Orientering. - intet nyt

11)   Aktivitetsgruppen:

Nyt medlem. - Anna Ingerslev er trådt ind i stedet for Inge Raabjerg.

12)   Kalender: Gennemgået. Kirkekaffe fordelt mellem MHRS medlemmer.

13)   Næste Menighedsrådsmøde: 12. September.

14)    Eventuelt: