Referat fra møde i Agerskov Menighedsråd d. 20. juni 2018

Til stede : Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Rita Jessen (medarbejderrepræsentant), Hans Oskar Lorentsen, Inger Pedersen, Connie Wittenkamp, Caspar Gregers Jensen (refereant)

Fraværende : Per Gruelund Sørensen

Indledning:

1) Indledning ved Inger som tager brød med til kaffen

2) Godkendelse af dagsorden og tidligere referat. - gjort

Orientering og evt. beslutning.

3) Formanden:

Indkommen post. - intet særligt at bemærke.

Aktivitetsgruppe (brev fra Tine). - Vi genstarter aktivitetsudvalget. BB er tovholder. CW og IP træder ind i gruppen. BB kontakter alle.

ByNight (brev fra Tine – vi har altid deltaget, det må ikke gå i stå). - Vi vil gerne have en tombola (BB spørger Tine), en fiskedam (BB sørger for pakker, WE sørger for selve det fysiske), en udstilling af konfirmationskjolerne (evt. Med mannequin vi spørger rundt omkring IP fungerer som tovholder), Forslag til borddækning (RJ), Åben øvning med koret (Rikke som tovholder), afsluttende andagt i kirken (CGJ)

Opfølgning på salg af billetter til kirkekoncert (skal personalet betale?). - Alle medarbejdere får en billet.

Reklame for kirkekoncert (skal der hænges plakater om flere steder og hvem gør evt. dette?) - der ligger 150 i SPAR og 150 hjemme hos BB. (HOL og WE sætter plakater op) (CGJ checker med boghandleren i Toftlund)

Klaver i Sognehuset (skal vi købe det?). - Det er på budgettet til ‘19. Vi vil gerne købe det klaver vi har lejet. Vi har fået en pris på 22.000.

Valgmenighed – dato til møde og fastsættelse af regler? - Vi skal først have styr på reglerne i forbindelse med begravelser. Vi udskyder endelig afgørelse, nedsætter en gruppe. Der skal afholdes et iht. gældende aftale.

4) Kirkeværge:

Status på igangværende arbejde. - Vi er i gang med jordforpagtning.

Hvem deltager d. 28.06.18? WE, HOL BB og evt. PGS deltager.

5) Kontaktperson:

Orientering siden sidst. - intet nyt. Medarbejderudflugt 6. okt.

6) Kasserer:

Budgetbidrag 2019 behandlet og godkendt for Agerskov menighedsråd CVR-nr. 52777518

Budgetbidrag afeveret 12/6-2018 kl. 16.45.

7) Medarbejderrepræsentant:

Intet nyt.

8) Kaffepause

9) Præsten:

Studiekreds om nadveren i løbet af vintersæsonen.

10) Redaktionsudvalg:

Fastsættelse af møde – så der bl.a. kan komme styr på hjemmesiden (modtaget klage over dette). - 27/6 kl 9.

11) Aktivitetsgruppen:

Intet nyt

12) Kalender:

Kalender gennemgået indtil næste mhrmøde og kirkekaffe aftalt for resten af 2018.

13) Næste Menighedsrådsmøde: 16/8-2018 (BB sørger for kaffe og kage)

14) Eventuelt:

Der mangler ikke dåbsklude.

Husk at melde hvis der er noget der skal med i dagsordenen.