​Referat fra møde i Agerskov Menighedsråd d. 21. februar 2019

Til stede: Marianne Kammer Simonsen (regnskabsfører), Bente Brodersen, Rita Jessen, Wolfgang Eggert, Hans Oscar Lorentsen, Inger Pedersen, Connie Wittenkamp, Per Gruelund Sørensen, Caspar Gregers Jensen (ref.)

Fraværende:

Indledning:

1)      Indledning ved Connie som tager brød med til kaffen.

2)      Godkendelse af dagsorden og tidligere referat.

Orientering og evt. beslutning.

1)      Kasserer:

Marianne deltager med diverse oplæg.

 • MKS gennemgik Regnskab for 2018. Principper for ny momsberegning gennemgået.
 • Regnskab 2018 for Agerskov menighedsråd CVR nummer 52777 518 afleveret d. 21.02.19 kl.19.43.
 • MHRmøde 21/5 flyttes evt. Til 28/5 kl. 13.

Orientering ved Hans - MobilPay (ang overførelse af evt. Depositum for leje af sognehus)

 • HOL og BB ringer til Mobilepay og finder ud af det.

2)      Formanden:

Indkommen post.

Sogneudflugt 2019 (der skal nedsættes et udvalg).

 • HOL har foreslået Horsens industrimuseum og Tange Elmuseum, men har vi for mange damer med?
 • Svalegården i Gram, (samling af mange gamle ting)
 • En del forslag omkring Vejle.
 • BB, IP og HOL laver en udflugt.

Konsulentrunde 2019.

 • Bente har modtaget mail. - Der er ikke noget vi har brug for konsulenter til.

Syn af kirke, kirkegård og præstegården (i hensyn til budgettet).

 • Kirkegårdsvandring 12. Juni kl. 17
 • PGS og WE indkalder til kirke og præstegårdssyn

Lydanlæg i kirken (er vi kommet videre ?).

 • CGJ arbejder videre med det.

Lysekronen i kirken.

 • Ledningerne er skiftet.
 • Der har været mus.

Koncert 2019.

 • Der foreslås koncert med VisVocal eller Zenobia
 • Handels- og håndværkerforeningen vil endnu en gang gerne bruge kirken til julekoncert.
 • Evt. få spejderne til at sælge kaffe i våbenhuset i pausen?
 • Vi prøver på en koncert i gang til starten af byfestugen.

Kort referat fra kursusdag i Sædden Centeret (Connie og Bente deltog).

 • CW og BB referer. Et rigtig godt kursus
 • Referatet kan læses på DAP’en.

Forslag fra Rita og Rikke.

 • Dåbsjubilæum evt. i August. Må man invitere? (CGJ checker mulighed for at sende breve ud)
 • Lysgudstjeneste til kyndelmisse 2020
 • Spaghettigudstjeneste til fyraften en gang til efteråret.

Fælles sogneaften d. 21/3.

 • BB finder nogen til traktement
 • Ligeså til borddækning og opvask til provstisamråd (lønnet arbejde).

3)      Kirkeværge:

Status på igangværende arbejde.

4)      Kontaktperson:

Intet nyt.

5)      Medarbejderrepræsentant:

Orientering om arbejdet på kirkegården - Der er slettet 26 gravsten. Der skal være ansvarsforsikring på traktorer (PGS undersøger)

6)      Kaffepause

7)      Sognehuset

Ny kaffemaskine?

 • RWJ er på sagen.

8)      Præsten:

Intet nyt

9)      Redaktionsudvalg:

Tag mange billeder!

10)   Aktivitetsgruppen:

Orientering.

Vi skal finde en erstatning for Dagny Jessen. - BB har spurgt Ella Duedahl, som har sagt ja.

11)   Kalender:

Kalender gennemgået.

12)   Næste Menighedsrådsmøde:

28. Marts (HOL giver kage)

13)    Eventuelt: