Referat fra møde i Agerskov Menighedsråd den 11.01.2018

Til stede        : Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Per Gruelund Sørensen, Rita Wiborg Jessen, Hans Oskar Lorentsen, Inger Pedersen, Connie Wittenkamp, Caspar Gregers Jensen (ref.)

Indledning:

1)      Indledning ved Per, som tager brød med til kaffen - Vi sang 497 (Det haver så nyligen regnet).

2)      Godkendelse af dagsorden og tidligere referat. Godkendt og underskrevet.

Orientering og evt. beslutning.

3)      Formanden:

Indkommen post. - orienteret.

Møde ang. samarbejde mellem kommune og kirken. - Bente deltog i mødet. Det var spændende, man håber at holde et årligt møde.

Træk i Sognehuset (hvem styrer anlægget?) - Der har været klager over at det trækker fra ventilationsanlægget. Vi skal huske at lukke yderdøre og branddøre! Bente laver skilte og får dem lamineret på kirkegården.

Opfølgning på konfirmationstøjet (Skab?) - Der står to skabe, vi skal bare have dem fyldt. Vi tager et udvalg med til informationsmøde næste år.

Dåbsklude (er de klar til brug?) (Hvordan afleveres de?) - De er klar. Og kommer ned til CGJ.

Dialogmøde i Tønder 27. januar – kursusdag i Sædding centret 27.januar - Der er invitationer til begge dele. Møde om den fremtidige pastoratsstruktur i Tønder og Kursus i Esbjerg om menighedsrådsarbejde.  

Internet i Sognehus. - Internettet i store sal virker ikke. Vi har fået overslag på 7.289,06 kr. Vi tager imod tilbuddet RWJ sætter igang.

Regnskab (Trine) - Trine kommer næste gang. 21/2.

Vi er blevet spurgt om vi vil holde fastelavnsfest da spejderne ikke gør. Det vil vi ikke.

4)      Kirkeværge:

5 års eftersyn på sognehuset. WE har kontaktet den arkitekt der afsluttede byggeriet. Det koster 10.000 kr.

5)      Kontaktperson:

Ferie skal meldes inden 1/2.

6)      Kasserer:

HOL har fået adgang til erhvervskonto. Der var overskud på kassen. Beløbsgrænsen inden der skal indhentes 2 tilbud er 40.000 kr.

7)      Medarbejderrepræsentant:

Personalet er i Branderup i dag og i morgen pga. Kursus og sygdom.

8)      Kaffepause

9)      Præsten:

Orientering.

10)   Redaktionsudvalg:

Orientering.

11)   Aktivitetsgruppen:

Orientering.

12)   Kalender: Intet nyt

13)   Næste Menighedsrådsmøde: 21/2 med Trine. MØDEPLIGT

14)    Eventuelt: Kirkekaffe fordelt. 4/2 - BB og CW, 4/3 - IP og PGS, 1/4 - BB og CW, 6/5 - HOL og WE, 3/6 - IP og PGS.