Referat fra møde i Agerskov menighedsråd den 15. januar 2019

Til stede: Bente Brodersen, Per Gruelund Sørensen, Wolfgang Eggert, Rita Jessen, Hans Oscar Lorentsen, Inger Petersen, Connie Wittenkamp, Caspar Gregers Jensen (ref.)

Fraværende  : Ingen

Indledning:

1)  Indledning ved Caspar, som tager brød med til kaffen.

2)  Godkendelse af dagsorden og tidligere referat.

Orientering og evt. beslutning.

3)  Formanden:

 • Indkommen post.
 • Styr på hjemmesiden. - Billeder af MHR på hjemmesiden.
 • Ang. gravpladser – der udløber – kan de blive? - Familien Lunds gravsten. Stenene kan godt bevares et samlet sted. - Rita nævnte at nogen kirkegårde har QR koder på visse historiske grave. Var det noget?
 • Ny dato til MR-mødet i februar. MHR flyttet til 21/2, MHR i Marts er flyttet til 28/3
 • Konfirmationstøj – skal vi reklamere? Connie Laver et FB opslag.
 • Fællesmøde på Agerskov skole den 5/2 – hvem deltager? CW og CGJ deltager.
 • Møde i Sædding centret den 26/1 – hvem deltager?CW og BB deltager.
 • Lydanlæg i kirken - Vi skal se på hvad der er af muligheder SICOM og Scantone nævnes.
 • Ideer til budgettet – for året der kommer. CGJ vil gerne have et hæve/sænkebord.

4)  Kirkeværge:

 • Forespørgsel fra Rikke ang. skiftning af filt i orgelet. Det sættes i gang.
 • Omlægning af toiletterne i kapellet, så der kun er ét handikaptoilet - Det er en god ide synes vi.
 • Vi er i gang med at sætte graverhuset i stand.

5)  Kontaktperson:

Personalemøde 27/2 kl. 16.

MUS fastsættes efter pers.møde

6)  Kasserer:

 • Årsregnskabet ser fint ud.
 • Vi igangsætter klaverkøb.

7)  Medarbejderrepræsentant:

 • Orientering
 • Sognehuset:
  • Opfølgning fra sidst ang. Mobilepay – og vedtægter - Rita har snakket med Trine, og vi får oprettet MP på Sognehusets Tlf. HOL og BB står for oprettelsen.
  • CGJs udkast til vedtægter for sognehuset er godkendt, CGJ sender videre til PU. Vi skal også have lavet lejekontrakten om.
  • Ang. kagetallerkener i sognehuset - Vi køber Kagetallerkener.

  8)  Kaffepause

  9)  Præsten:

  Konfirmanderne har lavet Ikoner.

  10)  Redaktionsudvalg:

  Kalenderen kan nu selv lave links på FB.

  11)  Aktivitetsgruppen:

  Vi har haft møde og alt er planlagt.

  12)  Kalender:

  Gennemgang af kalender. - gennemgået.

  13)  Næste Menighedsrådsmøde: 21/2 -2019

  14)   Eventuelt: