Referat fra møde i Agerskov Menighedsråd den 25. april 2019

Til stede: Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Per Gruelund Sørensen, Rita Wiborg Jessen (Personalerepresentant), Inger Pedersen, Connie Wittenkamp, Caspar Gregers Jensen (ref.)

Fraværende: Hans Oscar Lorentsen

Indledning:

1)      Indledning ved Per, som tager brød med til kaffen. - Vi sang kom Maj, du søde Milde (Højskolesangbogen 292)

2)      Godkendelse af dagsorden og tidligere referat.

Orientering og evt. beslutning.

3)      Formanden:

Indkommen post.

Kirkekoncerten den 4/8 - Zenobia spiller og synger. Koncerten bliver gratis. Vi vil gerne have koncerten med i byfestprogrammet (CGJ har presseomtale). BB kontakter spejderne om de har lyst til at sælge kaffe til arrangementet.

Liste til sognehuset med tlf. - BB laver en liste med navne som kan hænges op.

JE ringet ang. budget til renovering af graverkontoret - Kirkegården får lov til at købe en ny computer og printer med penge til overs fra renovering.  

Pengeindsamling fra div. Arrangementer - Det er gratis at deltage i menighedens spisearrangementer.

Opringning fra luftfoto - BB er blevet ringet op, om vi er interesseret i et luftfoto af kirken? BB siger nej tak.

4)      Kirkeværge:

Status på igangværende arbejde.

Urnegravsteder: udtalelse fra fra kirkegårdskonsulenten fraråder projektet som det på nuværende tidspunkt ser ud.

Kirkegårdssyn: Der er for omkring 45.000 kr reparationer og almindelig vedligehold. PGS tager fat på Marianne og checker om vi har råd eller vi skal søge 5% midler. Vi håber at vi har råd.

5)      Kontaktperson:

Orientering siden sidst.

Intet nyt.

6)      Kasserer:

Orientering.

Kasseren er fraværende - Kvartalsrapport runddelt

7)      Medarbejderrepræsentant:

Kirkegårdspersonalet er blevet indbudt til stenhuggeren. Kirkegården lukker kl. 11. D. 10. Maj.

Skal vi vande hvis der bliver en lige så tør sommer som sidste år - ja. I så tilfælde har Kirkegården brug for en tank til at sætte på en traktor.

8)      Kaffepause

9)      Sognehuset

Fast plan for rengøring af sognehuset. - De kunne være en god ide med en fast plan, for at sognehuset bliver gjort rent minimum én gang om ugen. - RWJ laver en plan sammen med Ellen.

10)   Præsten:

Der er indkøbt 30 “100 salmer”.

12)   Redaktionsudvalg:

Husk billeder til kalender, kirkeblad og FB.

13)   Aktivitetsgruppen:

Intet nyt

14)   Kalender:

Gennemgået

15)   Næste Menighedsrådsmøde:

21/5 kl. 19.00

16)    Eventuelt:

Kirkegårdsvandring i Abbild 20/5 18.30. HOL sørger for tilmelding.

By Night - Deltager vi? Ja. I hvert fald med tombola, fiskedam og andagt.