Ordensregler ved brug af Sognehuset

Ved leje af Sognehuset gælder følgende:

Øl og vin må kun nydes af voksne i begrænset omfang. Evt. flasker og dåser skal udlejer selv fjerne.
Rygning foregår udendørs.
Lejer har ansvar for at naboer ikke generes af høj musik og udendørs aktiviteter.
Der må maks. være 150 personer.
Ved brug af Sognehuset, hvor der er mere end 50 pers., skal udvendige døre fra salen være låst op.
Ved mangelfuld oprydning og rengøring af lokaler vil der blive foretaget ekstra rengøring på lejerens
regning.
Der opkræves erstatning for eventuelle skader på lokaler, inventar og service.
Lejer har råderet over hele huset i lejeperioden.

 

Ordensregler ved brug af Sognehuset:

Brug af lokalerne:
Lejeren skal selv sørge for opstilling af borde samt borddækning , ved private fester medbringes duge, karekluder og viskestykker.

Klaveret må ikke flyttes.

Der bruges de borde og stole der er i sognehuset, de må ikke fjernes til fordel for andre.

Oprydning: Borde og stole skal opstilles som de stod vedmodtagelsen.
Alle vinduer skal lukkes og dørene låses.

Rengøring: Bordene tørres af og gulvene støvsuges og vaskes. Rengør toiletterne, således at de efterlades iordentlig stand. Rengøringsartikler og støvsuger/kost findes i depotrummet.

Køkkenet: Køkkenet afleveres i opryddet og i rengjort stand. Ingen opvask må stå tilbage, opvaskemaskine, kaffemaskinen og køleskabet skal være rengjort.

Ansvar: Lejeren skal melde fejl og mangler til udlejeren og er endvidere ansvarlig for forvoldte skader.
Benyt udleveret skema og afleveres sammen med nøglen efter aftale.

Vedtaget af Agerskov Menighedsråd den 28. August 2019.